Svenska

"Framgång är att vara frisk och leva i ett harmoniskt tillstånd.

Shandithi Basic är en rörelsemeditation som skapar

ett sinnestillstånd av välbefinnande och harmoni"

                                                                                                                               

  Ken Lavendell, grundare av Shandithi